1. Znajomość programu nauczania Dokładnie zapoznaj się z programem nauczania, który będzie podstawą oceny w konkursie. Aby przygotować się do konkursu na Nauczyciela Roku, niezbędne jest dokładne zapoznanie się z programem nauczania, który będzie stanowił podstawę oceny. Przestudiuj go uważnie, zwracając uwagę na cele, treści i umiejętności, które są wymagane od nauczycieli. To pomoże Ci […]