1. Zrozumienie kreatywności 1. Zrozumienie kreatywności Kreatywność jest niezwykle ważną cechą, którą nauczyciele mogą rozwijać u swoich uczniów. Jest to umiejętność myślenia innowacyjnego https://www.ast.pl/transportery-tasmowe,5464.html i twórczego, która pozwala na rozwiązywanie problemów w nietypowy sposób. Inspirujący nauczyciele mogą stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi kreatywności poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców, takich jak ciekawe pytania, wyzwania i zadania. Ponadto, ważne […]