umiejętności nauczyciela

1. Znajomość przedmiotu Dogłębna wiedza na temat nauczanej dziedziny. Nauczyciel Roku powinien posiadać dogłębną wiedzę na temat przedmiotu, który naucza. Musi być ekspertem w danej dziedzinie, z pełnym zrozumieniem jej zagadnień i zasad. Umiejętność przekazywania tej wiedzy w sposób zrozumiały dla uczniów. Nie wystarczy tylko posiadanie wiedzy - Nauczyciel Roku musi być także w stanie […]